Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:012 Gemeentewerken IV
Inventarisnummer:1633
Beschrijving:Kavels 1-34
Archiefcategorie:05 Infrastructuur
Ordeningsschema:Verkoop
Verzamelbeschrijving:1633-1634 Verkoop van percelen bouwterrein gelegen aan de Barnewinkel en de Pottenbakkersdonk aan N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten , 1976-1979