Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:8622
Beschrijving:1978 - 1983
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Algemeen
Verzamelbeschrijving:8622-8623 Verlenen van subsidie ten behoeve van het godsdienstonderwijs , 1978-1985