Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:059 GG & GD Apeldoorn
Inventarisnummer:10
Datering:1976-1977
Archiefcategorie:08 Gezondheidszorg
Ordeningsschema:Stukken van algemene aard
Verzamelbeschrijving:10-11 Notulen van de vergaderingen van de werkgroep Voorbereiding districtsgezondheidsdienst , 1976-1981