Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:6563
Beschrijving:76-121 t/m 76-125
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Aanvragen om vergunning ingevolge de Hinderwet
Verzamelbeschrijving:6535-6567 Aanvragen 1976 , 1966-1984