Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:3614
Beschrijving:Beleidsnota Brinklaangebied en de scenario-nota Hart voor de stad
Datering:1975-1976
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Saneringsplannen
Verzamelbeschrijving:3608-3618 Kernreconstructie en sanering , 1971-1985