Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:3229
Datering:1979-1985
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Vaststellen, wijzigen en herzien van bestemmingsplannen, alfabetisch op naam van bestemmingsplan
Verzamelbeschrijving:3227-3229 Vaststellen, wijzigen en herzien van het bestemmingsplan Brinklaan- Prins Willem Alexanderlaan , 1979-1985