Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:2679
Beschrijving:Begrotingen van de takken van dienst, bedoeld in artikel 252 der gemeentewet voor de dienst van 1983
Datering:1982
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Begrotingen
Verzamelbeschrijving:2676-2680 Begroting voor het dienstjaar 1983 , 1982-1984