Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:4119
Beschrijving:dossier 1
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Aankopen van eigendommen in onteigeningsplannen
Verzamelbeschrijving:4119-4121 Aankoop van onroerende goederen, zoals opgenomen in het onteigeningsplan Sluisoord I van verschillende personen , 1966-1970