Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:7234
Beschrijving:8e vervolgdossier: overeenkomsten van pachtontbinding
Datering:1969-1970
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Aanleg van wegen
Verzamelbeschrijving:7226-7234 Aanleggen van de nieuwe autosnelweg Katerveer-Helmond (E50) , 1949-1971