Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:6294
Beschrijving:1951 - 1956
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Financiën
Verzamelbeschrijving:6293-6296 Balans-, winst- en verliesrekeningen van het Juliana-Ziekenhuis en het kinderziekenhuis Mary , 1945-1970