Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:375
Datering:1976
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Grondbeleid
Verzamelbeschrijving:375-376 Agenda's, notulen en bijlagen van de vergaderingen van de Commissie Grondbeleid , 1976-1980