Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:10314
Datering:1971-1985
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Kamperen
Verzamelbeschrijving:10312-10314 Vaststellen, wijzigen en opheffen van de verordeningen betreffende het kamperen in de gemeente Apeldoorn en voorschriften betreffende kampeergelegenheden en kampeercentra , 1947-1985