Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:9115
Beschrijving:1e vervolgdossier
Datering:1953-1957
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Beschikbaar stellen van gelden voor de stichting, bouw en inrichting van Protestants Christelijke lagere scholen, chronologisch geordend
Verzamelbeschrijving:9114-9118 Indonschool voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden aan de van Hasseltlaan 57 , 1952-1964