Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:9108
Beschrijving:4e vervolgdossier
Datering:1965-1966
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Beschikbaar stellen van gelden voor de stichting, bouw en inrichting van Protestants Christelijke lagere scholen, chronologisch geordend
Verzamelbeschrijving:9104-9113 Koningin Wilhelminaschool aan de Eburonenstraat 48 te Apeldoorn , 1951-1969