Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:4030
Beschrijving:1e vervolgdossier
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Aankopen van eigendommen in onteigeningsplannen
Verzamelbeschrijving:4029-4030 Aankoop van onroerende goederen, zoals opgenomen in het onteigeningsplan Orden VI van verschillende personen , 1957-1959