Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:10379
Datering:1970
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Algemeen
Verzamelbeschrijving:10362-10379 Registers voor inschrijving voor de dienstplicht, per lichting / jaar, met hierin per dienstplichtige vermelding van achternaam en voornamen, geboortedatum, nationaliteit, geschikt/ongeschikt bevonden voor de militaire dienst , 1941-1970