Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:6101
Beschrijving:79-1 t/m 79-15
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Vergunningen ingevolge de Drank- en Horecawet, geordend op jaar en op volgnummer
Verzamelbeschrijving:6101-6103 1979 , 1977-1982