Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:7419
Beschrijving:1e dossier
Datering:1948-1955
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Verbeteren en reconstrueren van verkeerspleinen en kruispunten
Verzamelbeschrijving:7419-7421 Verbeteren en reconstrueren van de verkeerssituatie op en om het Marktplein , 1948-1970