Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:3551
Beschrijving:Onteigeningsplan De Mheen II voor de onteigening van onroerende goederen, gelegen tussen de Deventerstraat en de Trekweg, zoals opgenomen in de uitbreidingsplannen De Mheen en Sluisoord
Datering:1965-1966
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Onteigeningsplannen
Verzamelbeschrijving:3498-3603 Vaststellen en wijzigen van diverse onteigeningsplannen, A t/m Z , 1952-1985