Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:4022
Beschrijving:2e vervolgdossier
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Aankopen van eigendommen in onteigeningsplannen
Verzamelbeschrijving:4020-4026 Aankoop van onroerende goederen, zoals opgenomen in het onteigeningsplan Orden IV van verschillende personen , 1956-1959