Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:6635
Beschrijving:79-12 t/m 79-23
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Aanvragen om vergunning ingevolge de Hinderwet
Verzamelbeschrijving:6633-6655 Aanvragen 1979 , 1977-1985