Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:10422
Beschrijving:achternamen beginnend met G
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Oorlogsslachtoffers
Verzamelbeschrijving:10416-10437 Verstrekken en ontvangen van inlichtingen betreffende personen die ten gevolge van oorlogshandelingen zijn gedood of verwond, alfabetisch op achternaam , 1946-1947