Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:9119
Beschrijving:dossier 1
Datering:1953-1959
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Beschikbaar stellen van gelden voor de stichting, bouw en inrichting van Protestants Christelijke lagere scholen, chronologisch geordend
Verzamelbeschrijving:9119-9122 School aan de Roerdompweg te Apeldoorn , 1953-1966