Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:3656
Beschrijving:Loo en Parken
Datering:1967-1968
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Exploitatie van bouwterreinen
Verzamelbeschrijving:3624-3660 Vaststellen van exploitatiebegrotingen voor grondverwerving, het bouwrijp maken en gronduitgifte ter verwezenlijking van nieuwe woonwijken, A t/m Z , 1952-1971