Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:10867
Beschrijving:-1.852 tot en met -1.856
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Toegangen op het archief
Verzamelbeschrijving:10857-10874 Dossierinventaris, toegang geordend volgens de classificatiecode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten , 1945-1970