Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:9237
Datering:1973-1981
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Beschikbaar stellen van gelden voor de stichting, bouw en inrichting van Rooms Katholieke lagere scholen, chronologisch geordend
Verzamelbeschrijving:9237-9238 Prinses Julianaschool aan de Tullekensmolenweg 77 , 1973-1981