Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:7467
Beschrijving:1964 - 1970
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Bestemming van wegen voor het openbaar verkeer
Verzamelbeschrijving:7464-7468 Verzoeken van verschillende personen om onttrekking van wegen en voetpaden aan het openbaar verkeer, en de besluiten van de gemeente hieromtrent , 1946-1974