Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:45
Beschrijving:Notulen
Datering:1966
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Gemeenteraad
Verzamelbeschrijving:3-61 Notulen en ingekomen stukken van de openbare vergaderingen van de gemeenteraad , 1946-1970
 
Notabene:De notulen van de vergaderingen met de nummers IV, XII, XIII en XIV zijn niet ondertekend; nr. VIII is vervallen