Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:3857
Beschrijving:9e vervolgdossier
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Aankopen van eigendommen in uitbreidingsplannen
Verzamelbeschrijving:3846-3857 Aankoop van onroerende goederen van verschillende personen, zoals opgenomen in het uitbreidingsplan in onderdelen voor Ugchelen , 1955-1970