Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:4474
Beschrijving:75-251 t/m 75-275
Datering:1975
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Afhandelen van principeverzoeken om bouwvergunningen, geordend per jaar
Verzamelbeschrijving:4463-4480 , 1975