Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:9098
Beschrijving:3e vervolgdossier, bouwkundige stukken uitbreiding school
Datering:1965
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Beschikbaar stellen van gelden voor de stichting, bouw en inrichting van Protestants Christelijke lagere scholen, chronologisch geordend
Verzamelbeschrijving:9095-9098 Klimopschool voor zwakzinnigen aan de Waterloseweg, en later aan de Prins Willem Alexanderlaan 900 , 1949-1972