Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:9043
Beschrijving:dossier 1
Datering:1954-1967
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Stichten, bouwen en verbouwen, inrichten en uitbreiden van openbare lagere scholen, chronologisch geordend
Verzamelbeschrijving:9043-9045 Van Toledoschool voor buitengewoon lager onderwijs aan debielen aan de Blekersweg 30 , 1964-1967