Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:10097
Beschrijving:Herinrichten van het terrein voor het voormalig zwembad De Hagenbrug
Datering:1981-1983
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Algemeen
Verzamelbeschrijving:10096-10097 Verlenen van medewerking bij de exploitatie en het beheer van zwembad De Hagenbrug , 1956-1983