Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:9200
Beschrijving:3e vervolgdossier, bouwkundige stukken uitbreiding school
Datering:1952-1953
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Beschikbaar stellen van gelden voor de stichting, bouw en inrichting van Rooms Katholieke lagere scholen, chronologisch geordend
Verzamelbeschrijving:9198-9202 School voor Uitgebreid Lager Onderwijs aan de Molendwarsstraat, verbouwing en uitbreiding , 1951-1970