Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:9231
Beschrijving:bijlagen
Datering:1970-1971
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Beschikbaar stellen van gelden voor de stichting, bouw en inrichting van Rooms Katholieke lagere scholen, chronologisch geordend
Verzamelbeschrijving:9230-9231 Het Kompas aan de Vaartse Rijn , 1969-1980