Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:530
Beschrijving:Inspraakreacties concretisering denklijnen
Datering:1983-1984
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Inrichting en ontwikkeling
Verzamelbeschrijving:529-543 Reorganiseren van de gemeentelijke organisatie , 1983-1986