Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:6131
Beschrijving:84-101 t/m 84-125
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Vergunningen ingevolge de Drank- en Horecawet, geordend op jaar en op volgnummer
Verzamelbeschrijving:6127-6134 1984 , 1983-1985