Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:1206
Beschrijving:Deel 3
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Wijze van uitoefening van de bestuurs- en beheerstaken
Verzamelbeschrijving:1204-1206 Behandelen van bij de ideeënbus ingediende ideeën , 1972-1985