Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:3780
Beschrijving:9e vervolgdossier
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Aankopen van eigendommen in uitbreidingsplannen
Verzamelbeschrijving:3757-3780 Aankoop van onroerende goederen van verschillende personen, zoals opgenomen in het uitbreidingsplan in onderdelen voor de wijk Orden, gelegen tussen de Veenweg, Spitsbergen, en de Waterloseweg , 1953-1968