Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:5466
Beschrijving:Mol t/m Moura
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Persoonskaarten
Verzamelbeschrijving:5379-5525 Persoonskaarten , 1980-1994
 
Niet openbaar tot 2071 (klik hier om een ontheffing aan te vragen)