Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:3871
Beschrijving:10e vervolgdossier
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Aankopen van eigendommen in uitbreidingsplannen
Verzamelbeschrijving:3869-3894 Aankoop van onroerende goederen gelegen in het centrum van Apeldoorn, zoals opgenomen in het Kernplan , 1961-1970