Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:7482
Beschrijving:1972
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Bestemming van wegen voor het openbaar verkeer
Verzamelbeschrijving:7473-7488 Onttrekken van wegen en weggedeelten aan het openbaar verkeer , 1954-1985