Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:6438
Datering:1976-1980
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Beleid
Verzamelbeschrijving:6438-6439 Vaststellen en bekendmaken van beleid en regelgeving inzake de uitvoering van de Hinderwet , 1976-1985