Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:012 Gemeentewerken IV
Inventarisnummer:125
Beschrijving:37 t/m 46
Datering:1966
Archiefcategorie:05 Infrastructuur
Ordeningsschema:Aankoop
Verzamelbeschrijving:105-287 Aankoop van onroerende goederen, chronologisch geordend op jaar en daarbinnen op numerieke volgorde. Vaak met foto's , 1965-1982