Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:012 Gemeentewerken IV
Inventarisnummer:168
Beschrijving:11 t/m 20
Datering:1970
Archiefcategorie:05 Infrastructuur
Ordeningsschema:Aankoop
Verzamelbeschrijving:105-287 Aankoop van onroerende goederen, chronologisch geordend op jaar en daarbinnen op numerieke volgorde. Vaak met foto's , 1965-1982