Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:6578
Beschrijving:77-57 t/m 77-61
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Aanvragen om vergunning ingevolge de Hinderwet
Verzamelbeschrijving:6568-6600 Aanvragen 1977 , 1967-1983