Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:4017
Beschrijving:2e vervolgdossier
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Aankopen van eigendommen in onteigeningsplannen
Verzamelbeschrijving:4015-4019 Aankoop van onroerende goederen, zoals opgenomen in het onteigeningsplan Westenenk I van verschillende personen , 1956-1950