Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:9167
Beschrijving:bijlagen
Datering:1971-1984
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Beschikbaar stellen van gelden voor de stichting, bouw en inrichting van Protestants Christelijke lagere scholen, chronologisch geordend
Verzamelbeschrijving:9167-9168 Verbouwing en uitbreiding van P.C. lagere school De Touwladder , 1971-1985