Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:163
Beschrijving:1-29
Datering:1972
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:College van burgemeester en wethouders
Verzamelbeschrijving:138-177 Notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders , 1946-1985