Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:3533
Beschrijving:Onteigeningsplan Loo en Parken VI, voor de onteigening van onroerende goederen gelegen tussen de Anklaarseweg, Kostverloren, de Hoge Kampweg en de spoorlijn Apeldoorn-Zwolle
Datering:1961-1962
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Onteigeningsplannen
Verzamelbeschrijving:3498-3603 Vaststellen en wijzigen van diverse onteigeningsplannen, A t/m Z , 1952-1985